Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực Ngoại ngữ năm học 2019-2020

:

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực Ngoại ngữ

Năm học 2019 - 2020

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học, trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ năm học 2019-2020, chi tiết xem trong File đính kèm.

 

* Thí sinh theo dõi Website ĐHHV, website & fanpage Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học để có thông tin cập nhật về Lịch thi cụ thể, Kết quả thi, Lịch phát chứng nhận.

Xem thêm: ,