Một số biểu mẫu liên quan

Cập nhật:

- Mẫu đăng ký dự thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản: Tải về (file .doc)    Tải về (file .pdf)

- Mẫu đăng ký dự thi năng lực ngoại ngữ:                        Tải về (file .doc)    Tải về  (file .pdf)

    (nộp kèm theo 02 ảnh 4x6 và bản photo CMND, không cần công chứng)

- THÔNG TƯ 17/TTLT-BGD&ĐT-TTTT QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: Xem

- THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: Xem