Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với SV tốt nghiệp từ năm 2022

Cập nhật:

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với SV tốt nghiệp từ năm 2022 theo Quyết định 1193 của Trường Đại học Hùng Vương là Tiếng Anh bậc 3 (B1). Sinh viên nên chủ động đăng ký học và thi với Trung tâm Ngoại ngữ Tin học của trường theo link sau: Đăng ký Online hoặc liên hệ hotline: 0356.216.286