Thông tin về khóa học và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

:

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học (trường Đại học Hùng Vương) có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và đề nghị nhà trường cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT và thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Trung tâm liên tục mở lớp bồi dưỡng và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản cho mọi đối tượng, đáp ứng chuẩn công chức, viên chức; dự thi nâng hạng, chuyển ngạch... 

Đồng thời Trung tâm liên tục mở các lớp tin học theo nhu cầu:

TT

Nội dung học

Thời gian học

1

Tin học ƯDCNTT cơ bản

75 tiết

2

Tin học quốc tế IC3

120 tiết

3

Tin học theo nhu cầu

30-60 tiết

4

Tin học văn phòng nâng cao

30 tiết

5

Excel nâng cao phục vụ công việc

30 tiết

6

Sử dụng Photoshop

30 tiết

7

Thiết kế Web

30 tiết

8

Ngôn ngữ lập trình

30-60 tiết

9

Cài đặt, sửa chữa máy tính

30 tiết

Liên hệ Mrs. Mai Huyền (0978275478), Mr. Tuân (0976195111) hoặc Online