Thông tin về khóa học và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Cập nhật:

 Thông tin về khóa học và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học trực thuộc trường Đại học Hùng Vương có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và đề nghị nhà trường cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT và thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Trung tâm khai giảng lớp bồi dưỡng và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản cho mọi đối tượng, đáp ứng chuẩn công chức, viên chức; dự thi nâng hạng, chuyển ngạch... 

Các bạn đăng ký học vui lòng liên hệ cô Mai Huyền (0978275478), Thầy Tuân (0976195111).