Các khoá học tiếng Việt cho người nước ngoài (Vietnamese for foreigners)

Cập nhật:

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học là nơi đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài bằng song ngữ (Cam kết chất lượng đào tạo)

Các khoá học tiếng Việt

KNLTV

CEFR

Sơ cấp

Bậc 1

A1

Bậc 2

A2

Trung cấp

Bậc 3

B1

Bậc 4

B2

Cao cấp

Bậc 5

C1

Bậc 6

C2

 Đăng ký Online

Mọi chi tiết liên quan đến khoá học, vui lòng liên hệ: Hotline: 0356.216.286 ; 0978.004.389 (Mrs. Ninh)

Email: trungtamnnth@hvu.edu.vn;