Tuyển sinh

Các khoá học tiếng Việt cho người nước ngoài (Vietnamese for foreigners)


Thông tin về khóa học và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản


Thông báo khai giảng lớp chứng chỉ Tin học tháng 3/2020


Bồi dưỡng và luyện thi TA trình độ bậc 2 (A2-KET)


Thông tin các khoá học bồi dưỡng ngắn hạn Tin học, Ngoại ngữ

Ban tuyển sinh:       Ms. Huyền: 0978.275.478       Mr. Tuân: 0976.195.111

Đăng ký học

Trung tâm là đơn vị đầu mối tổ chức đánh giá năng lực đầu vào ngoại ngữ, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ và tin học cho sinh viên, học viên trong và ngoài trường.