Thông tin về việc cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

Cập nhật:

Trường Đại học Hùng Vương là đơn vị đầu tiên ở Tỉnh Phú Thọ và lân cận vùng Trung Bắc đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Lãnh đạo và cán bộ Vụ giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo đến thăm 
và kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT.

 

Nhà trường liên tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, các lớp Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Trung Quốc…). Ngoài ra còn liên kết với các đơn vị để tổ chức các lớp bồi dưỡng Ngoại ngữ (B1, B2, IELTS, TOEFL, TOEIC...).