Thông tin các khoá học bồi dưỡng ngắn hạn Tin học, Ngoại ngữ

Cập nhật:

THÔNG TIN CÁC KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

TIN HỌC – NGOẠI NGỮ

Đăng ký học online

TT

Tên khoá học

Mục tiêu khoá học

Đối tượng

Thời gian

Đặc điểm nổi bật

1

- Bồi dưỡng và cấp CC Ứng dụng CNTT cơ bản

- Củng cố lý thuyết theo 6 modules

- Thực hành Word, Excel, Powerpoint

- SV ĐHHV

- Cán bộ công chức, GV ngoài trường

75 tiết

- Cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

có giá trị toàn quốc

 

2

- Tin học quốc tế IC3

- Bồi dưỡng theo các modules của IC3 quốc tế.

- Hướng dẫn chiến lược làm bài thi.

- GV ĐHHV

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu

90 tiết

- Chứng chỉ Tin học quốc tế

 

3

- Bồi dưỡng và luyện thi TA trình độ A2

 

- Củng cố và nâng cao từ vựng, ngữ pháp thường gặp trong bài thi A2

- Hướng dẫn format và chiến lược làm bài thi A2 bốn kỹ năng

- Củng cố và nâng cao 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trình độ A2

- SV ĐHHV

(theo CĐR SV không chuyên ngữ từ nay đến hết 2021)

- Đối tượng ngoài trường

120 tiết

(40 + 80)

- Cấp Chứng nhận năng lực TA A2 của ĐHHV

 

 

4

- Luyện thi CC A2 quốc tế (Cambridge KET)

- Củng cố và nâng cao từ vựng, ngữ pháp thường gặp trong bài thi A2 KET

- Hướng dẫn format và chiến lược làm bài thi A2 bốn kỹ năng

- Củng cố và nâng cao 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trình độ A2

- SV ĐHHV có nhu cầu

- Đối tượng ngoài trường: HS THCS, cán bộ công chức

150 tiết

- Chứng chỉ có giá trị quốc tế, có thời hãn vĩnh viễn do Cambridge cấp

 

5

- Bồi dưỡng và luyện thi TA trình độ B1

 

- Củng cố và nâng cao từ vựng, ngữ pháp thường gặp trong bài thi B1

- Hướng dẫn format và chiến lược làm bài thi B1 bốn kỹ năng

- Củng cố và nâng cao 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trình độ B1

- SV ĐHHV

(theo CĐR SV không chuyên ngữ từ năm 2022 trở đi)

- Đối tượng ngoài trường

150 tiết

- Cấp Chứng nhận năng lực TA B1 của ĐHHV

 

6

Luyện thi CC B1 quốc tế

(Cambridge PET)

- Củng cố và nâng cao từ vựng, ngữ pháp thường gặp trong bài thi B1 PET

- Hướng dẫn format và chiến lược làm bài thi B1 bốn kỹ năng

- Củng cố và nâng cao 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trình độ B1 PET

- SV ĐHHV có nhu cầu

- Đối tượng ngoài trường: HS THCS, THPT, cán bộ công chức

150 tiết

- Chứng chỉ có giá trị quốc tế, có thời hãn vĩnh viễn do Cambridge cấp

 

7

- Bồi dưỡng và luyện thi TA IELTS

(theo CĐR ĐHHV)

- Củng cố và nâng cao từ vựng, ngữ pháp thường gặp trong bài thi IELTS

- Hướng dẫn format và chiến lược làm bài thi IELTS

- Củng cố và nâng cao 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết phù hợp trình độ đầu vào và mục tiêu đầu ra

- SV ĐHHV chuyên ngữ

 

150 tiết

- Cấp Chứng nhận năng lực TA của ĐHHV

 

8

- Luyện thi IELTS

4+, 5+, 6+

- Củng cố và nâng cao từ vựng, ngữ pháp thường gặp trong bài thi IELTS

- Hướng dẫn format và chiến lược làm bài thi IELTS

- Củng cố và nâng cao 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết phù hợp trình độ đầu vào và mục tiêu đầu ra

- SV ĐHHV chuyên ngữ

- HS các trường THPT và các đối tượng có nhu cầu

150 tiết

- Thi IELTS quốc tế tại ĐHHV

9

Tiếng Anh HS THCS 1

- Nâng cao năng lực giao tiếp 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết

- Đủ năng lực dự thi bài thi A2 KET quốc tế

- HS THCS

200 tiết

(4 t/tuần)

- Đạt chứng chỉ TA quốc tế A2 KET do Cambridge cấp

10

Tiếng Anh HS THCS 2

- Tạo nền từ vựng, ngữ pháp Tiếng Anh trung cấp B1

- Nâng cao năng lực giao tiếp 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết

- Đủ năng lực dự thi bài thi B1 KET quốc tế

- HS THCS

200 tiết

(4 t/tuần)

- Đạt chứng chỉ TA quốc tế B1 PET do Cambridge cấp

11

Tiếng Anh HS Tiểu học 1

- Tạo nền từ vựng, ngữ pháp trình độ A2 Flyers

- Nâng cao năng lực giao tiếp 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết

- Đủ năng lực dự thi bài thi A2 Flyers quốc tế

- HS Tiểu học

200 tiết

(4 t/tuần)

- Đạt chứng chỉ TA quốc tế A2 Flyers do Cambridge cấp

12

Tiếng Anh HS Tiểu học 2

- Tạo nền từ vựng, ngữ pháp trình độ A1 Movers

- Nâng cao năng lực giao tiếp 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết

 

- HS Tiểu học

200 tiết

(4 t/tuần)

- Đạt chứng chỉ TA quốc tế A1 Movers do Cambridge cấp

13

Làm quen Tiếng Anh

- Phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh

- HS Tiểu học

200 tiết

(4 t/tuần)

 

14

Tiếng Anh giao tiếp

- Ôn tập và củng cố từ vựng, ngữ pháp cơ bản

- Nâng cao năng lực nghe, nói ở các chủ để giao tiếp cơ bản thường gặp

- Các đối tượng có nhu cầu

40 giờ

 

15

TOEIC 150+, 250+, 350+, 450+

(Reading & Listening)

- Ôn tập và nâng cao từ vựng và các hiện tượng ngữ pháp thường xuất hiện trong bài thi TOEIC

- Hướng dẫn format và chiến lược làm bài thi TOEIC

- Luyện thi TOEIC

- SV ĐHHV khối ngành Kinh tế, KTCN từ K16 trở đi

- Đối tượng ngoài trường có nhu cầu

120 giờ

(150+, 250+)

150 giờ

(350+,

450+)

Chứng chỉ TOEIC

16

- Bồi dưỡng và luyện thi Tiếng TQ trình độ bậc 2,3

(theo CĐR ĐHHV)

- Củng cố và nâng cao từ vựng, ngữ pháp thường gặp

- Hướng dẫn format và chiến lược làm bài thi HSK

- Củng cố và nâng cao 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết

- SV ĐHHV

(theo CĐR SV NN2 từ nay đến hết 2021)

- Đối tượng ngoài trường

120 tiết

 

- Cấp Chứng nhận năng lực Tiếng TQ bậc 2 hoặc bậc 3 của  ĐHHV

17

Tiếng Trung Quốc dành cho người mới bắt đầu

- Làm quen với Tiếng Trung

- Có thể giao tiếp ở mức độ cơ bản với các tình huống quen thuộc

- HS các trường Phổ thông, Tiểu học

120 tiết

 

18

Tiếng Việt cho người nước ngoài

- Làm quen với Tiếng Việt

- Phát triển năng lực giao tiếp tiếng Việt đạt trình độ A1

- Các đối tượng có nhu cầu

120 giờ

 

19

Tiếng Nhật

- Cung cấp vốn từ vựng, ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản

- Phát triển năng lực giao tiếp Tiếng Nhật 4 kỹ năng

- Đạt trình độ N3

- Các đối tượng có nhu cầu

(Chưa biết tiếng Nhật)

130 giờ

Học viên có đủ năng lực tiếng Nhật đi du học, xuất khẩu lao động.

Xem chi tiết (bản Word)

Đăng ký học online

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

1. Cho thuê phòng học ngoại ngữ, tin học.

2. Dịch thuật tài liệu tiếng Việt sang tiếng Anh, Trung, Nhật và ngược lại

3. Dịch vụ cài đặt phần mềm, sửa chữa máy tính...

Liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học, Phòng 101, Nhà HCHB, Trường Đại học Hùng Vương

Email: trungtamnnth@hvu.edu.edu; Hotline: 0356.216.286; Website: http://cif.hvu.edu.vn; Fanpage: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học_HVU

 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC  - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN UY TÍN