Clip Quảng cáo của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trên đài truyền hình Phú Thọ

Cập nhật:

Mời các bạn quan tâm xem Clip Quảng cáo của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trên đài truyền hình Phú Thọ (PTV)

Clip Quảng cáo của Trung tâm trên đài PTV

https://www.youtube.com/watch?v=MX8vrvlybNY&feature=youtu.be