Tin tức

Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ và chứng chỉ Tin học, kỳ thi ngày 4/8/2019


Trường Đại học Hùng Vương chính thức là đối tác của Hội đồng Anh


Giới thiệu chung


Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Địa chỉ: Cơ sở Việt Trì: Tầng 1- Nhà điều hành – Phòng 101; Điện thoại: 0210 3822 229

Cơ sở TX Phú Thọ: Tầng 1- Nhà điều hành – Phòng 115;Điện thoại: 0210 3713692

website:  www.cif.hvu.edu.vn         Email: trungtamnnth@hvu.edu.vn ;            Fanpage: trungtamnnth.hvu.edu.vn


Khai giảng khóa đào tạo, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ