Trường Đại học Hùng Vương chính thức là đối tác của Hội đồng Anh

:

Trường Đại học Hùng Vương chính thức là đối tác của Hội đồng Anh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị phối hợp tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ IELTS tại trường cho các học viên có nhu cầu.

           Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Hùng Vương và Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam