Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

:

1. Sơ lược về trung tâm

Địa chỉ: Phòng 101 - Nhà điều hành ĐH Hùng Vương; Điện thoại: 0356.216.286

website:  www.cif.hvu.edu.vn         Email: trungtamnnth@hvu.edu.vn        fanpage: trungtamnnth.hvu.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học trực thuộc trường Đại học Hùng Vương được thành lập ngày 22/10/2007 theo Quyết định số 384/QĐ-ĐHHV/TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương với chức năng đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ, chứng nhận Ngoại ngữ và Tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm

 - Là đơn vị chủ trì công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và tổ chức thi cấp chứng chỉ UD VNTT cơ bản, thi đánh giá năng lực tin học, ngoại ngữ cho sinh viên, học viên, học viên và các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài trường, tổ chức bồi dưỡng, đnahs giá và cấp chứng chỉ tiếng việt cho người nước ngoài.

 - Chủ động tạo nguồn tuyển sinh và đòa tạo các loại hình bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ, Tiếng Việt cho người nước ngoài theo đúng quy định hiện hành.

 - Phối hợp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình chính khoá cho người học, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.

 - Tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp chứng chỉ, chứng nhận choc các học viên đã hoàn thành chương trình ngoại ngữ, tin học và tiếng Việt theo quy định của Bộ GD&ĐT, của Trường và chương trình đòa tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

  - Liên kết bồi dưỡng, phối hợp kiểm tra đánh giá, đề nghị đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo chuẩn quốc tế.

  - Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường theo quy định của pháp luật.

  3. Danh sách ban lãnh đạo trung tâm

TT

Họ và tên

Thông tin cán bộ

1

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giám đốc 
Điện thoại: 0961.881.888

2

Bùi Thị Hồng Minh

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0981.755.575