Thông tin các khoá học bồi dưỡng và tổ chức thi Tin học, Ngoại ngữ

Cập nhật:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường ĐH Hùng Vương trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức các khoá học bồi dưỡng và thi Tin học, Ngoại ngữ

STT

Tên lớp

Thời gian đăng ký

Thời gian học

Thời gian thi

 

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

1

Chứng chỉ UDCNTT CB

24/2-3/3

3/3-27/3

28-29/3

2

Chứng chỉ UDCNTT CB

16/3-23/3

23/3-19/4

25-26/4

3

Chứng chỉ UDCNTT CB

6/4-13/4

13/4-22/5

23-24/5

4

Chứng chỉ UDCNTT CB

20/4-27/4

27/4-14/6

27-28/6

5

Chứng chỉ UDCNTT CB

1/5-11/5

11/5-3/7

25-26/7

 

Chứng nhận NLNN Tiếng Anh

6

Chứng nhận NLNN Tiếng Anh

16/3-23/3

23/3-22/5

23-24/5

7

Chứng nhận NLNN Tiếng Anh

6/4-13/4

13/4-19/6

27-28/6

8

Chứng nhận NLNN Tiếng Anh

1/5-11/5

11/5-17/7

25-26/7

 

Chứng nhận NLNN Tiếng Trung Quốc

9

Chứng nhận NLNN Tiếng TQ

16/3-23/3

23/3-22/5

23-24/5

10 

Chứng nhận NLNN Tiếng TQ

1/5-11/5

11/5-17/7

25-26/7

 

Liên hệ: Hotline: 0976.715.138; Email: trungtamnnth@hvu.edu.vn; facebook.com/trungtamNNTH.hvu.edu.vn; Website: http://cif.hvu.edu.vn/

Văn phòng:      Phòng 101 - Nhà điều hành - TP Việt Trì;