Khai giảng khóa đào tạo, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ

:

Khai giảng khóa đào tạo, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ

Nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiều nay, ngày 08/6/2018, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Khai giảng khóa đào tạo, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ.

Xem chi tiết