Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Cập nhật:

1. Sơ lược về trung tâm

Địa chỉ: Phòng 101 - Nhà điều hành ĐH Hùng Vương; Điện thoại: 0356.216.286

website:  www.cif.hvu.edu.vn         Email: trungtamnnth@hvu.edu.vn        fanpage: trungtamnnth.hvu.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học trực thuộc trường Đại học Hùng Vương được thành lập ngày 22/10/2007 theo Quyết định số 384/QĐ-ĐHHV/TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương với chức năng đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ, chứng nhận Ngoại ngữ và Tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm

  - Tạo nguồn tuyển sinh các loại hình bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ cho các đối tượng trong và ngoài trường.

 - Phối hợp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình chính khoá cho sinh viên trường Đại học Hùng Vương, các tổ chức, cá nhân ngoài trường.

 - Tổ chức kiểm tra, đánh giá đề nghị Trường cấp chứng chỉ: Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc (HSK) theo quy định của Bộ GD&ĐT, cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ (theo khung 6 bậc) cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương (theo CĐR Ngoại ngữ).

 - Liên kết bồi dưỡng, kiểm tra, đề nghị đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo chuẩn quốc tế.

 - Quản lý, điều phối việc khai thác sử dụng các phòng học máy tính, phòng học ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của nhà trường và các tổ chức ngoài trường.

 - Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường theo quy định của pháp luật.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 3. Danh sách ban lãnh đạo trung tâm

TT

Họ và tên

Thông tin cán bộ

1

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giám đốc 
Điện thoại: 0961.881.888

2

Lê Quang Khải

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0915.013.053