Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học của Trường Đại học Hùng Vương

:

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học theo Quyết định 772 ngày 03/8/2021 của Trường Đại học Hùng Vương (Chi tiết). Sinh viên nên chủ động đăng ký học và thi với Trung tâm Ngoại ngữ Tin học của trường theo link sau: Đăng ký Online hoặc liên hệ hotline: 0356.216.286