Thông báo lịch học các lớp học Ngoại ngữ, Tin học tháng 9-10/2019

Cập nhật:
Thông báo lịch học các lớp Chứng nhận năng lực Ngoại ngữ, Chứng chỉ Tin học tháng 9-10/2019
tại cơ sở Việt Trì, tầng 2 nhà điều hành
- Lớp Tiếng Anh: 17h thứ 2,4 hàng tuần
- Lớp Tin học: 17h thứ 3,5 hàng tuần
Chi tiết phòng học và danh sách ban đầu vui lòng xem file đính kèm.
 
Trân trọng!