Tuyển sinh

Thông báo khai giảng lớp chứng chỉ Tin học tháng 3/2020


Thông tin về khóa học và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản


Các khoá học Ngoại ngữ, Tin học


Bồi dưỡng và luyện thi TA trình độ bậc 2 (A2-KET)


Thông tin các khoá học bồi dưỡng ngắn hạn Tin học, Ngoại ngữ

Ban tuyển sinh:       Cô Thìn: 0919.683.551       Thầy Tuân: 0976.195.111

Đăng ký học

Trung tâm là đơn vị đầu mối tổ chức đánh giá năng lực đầu vào ngoại ngữ, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ và tin học cho sinh viên, học viên trong và ngoài trường.