Lịch thi

Lịch thi TOEIC , TOEFL

Thông báo lịch thi TOEIC, TOEFL

- Tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản.

- Tổ chức đào tạo tiếng Anh theo khung tham chiếu ngoại ngữ (A2, B1, B2, C1).

- Đào tạo, thi và cấp chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh; Tiếng Trung Quốc.