Danh sách phím tắt hữu dụng trong WORD

:

Danh sách phím tắt hữu dụng trong WORD (Ctrl + ký tự A - Z)

TT

Phím tắt

Từ tiếng Anh

Tác dụng

1       

CTRL + A

All

Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ

2       

CTRL + B

Bold

Chữ đậm

3       

CTRL + C

Copy

Sao chép đối tượng

4       

CTRL + D

Font

Hiển thị hộp thoại Font

5       

CTRL + E

Center

Căn giữa

6       

CTRL + F

Find

Tìm kiếm văn bản

7       

CTRL + G

Goto

Di chuyển nhanh (có thể bấm F5)

8       

CTRL + H

Replace

Thay thế văn bản

9       

CTRL + I

Italic

Chữ nghiêng

10 

CTRL + J

Justify

Căn đều hai bên

11 

CTRL + K

Link

Chèn liên kết

12 

CTRL + M

Increase Indent

Lùi đoạn văn bản vào 1 tab

13 

CTRL + N

New

Mở tài liệu mới

14 

CTRL + O

Open

Mở tài liệu đã có

15 

CTRL + P

Print

In tài liệu

16 

CTRL + Q

 

Xóa định dạng căn lề văn bản

17 

CTRL + R

Right

Căn lề phải

18 

CTRL + T

Hanging Indent

Đẩy các dòng (treo) từ dòng thứ 2 trở đi vào 1 tab

19 

CTRL + U

Underline

Gạch chân VB

20 

CTRL + V

Paste

Dán đối tượng

21 

CTRL + W

 

Đóng VB hiện tại

22 

CTRL + X

Cut

Cắt đối tượng

23 

CTRL + Y

Redo

Hoàn tác sau khi Undo

24 

CTRL + Z

Undo

Khôi phục thao tác trước

Biên soạn: Lê Quang Khải

Xem thêm: ,