TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

:

Ban tuyển sinh:       Ms. Huyền: 0978.275.478       Ms. Ninh: 0978.004.389 

                                Ms. Yên: 0912.243.289     Hotline: 0356.216.286

Đăng ký học online

Trung tâm là đơn vị đầu mối tổ chức đánh giá năng lực đầu vào ngoại ngữ, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ và tin học cho sinh viên, học viên trong và ngoài trường.

a) Lĩnh vực công nghệ thông tin

- Tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản.

- Các khoá học Tin học văn phòng và công nghệ thông tin theo nhu cầu.

- Liên kết đào tạo và cấp chứng chỉ Tin học theo chuẩn quốc tế (MOS, IC3) cho giảng viên, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu.

- Các dịch vụ về cung cấp thiết bị máy tính, phần mềm ứng dụng.

b) Lĩnh vực Ngoại ngữ

- Tổ chức đào tạo tiếng Anh theo khung tham chiếu ngoại ngữ (A1, A2, B1, B2, C1).

- Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc theo nhu cầu.

- Các khoá học Tiếng Anh, Tiếng Trung giao tiếp, chuyên ngành cơ bản và nâng cao (Du lịch, Kế toán, Ngân hàng, CNTT, Biên dịch, Phiên dịch, NVSP, Kỹ năng thuyết trình, ….). Các khoá học Ngoại ngữ khác (Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, …)  theo nhu cầu.

- Liên kết tổ chức đào tạo và đánh giá cấp chứng chỉ quốc tế IELTS, TOEIC, TOEFL, Cambridge, HSK.

- Tổ chức dịch vụ dịch thuật, dịch vụ dạy ngoại ngữ trực tuyến.