Thông báo Lịch thi Ngoại ngữ- Tin học tháng 9/2021

Cập nhật:

Thông báo Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 9/2021

  1. Thời gian thi:  Ngày 25/9/2021
  2. Thời gian nhận hồ sơ từ 13/9/2021 đến 17/9/2021
  3. Địa điểm thi: Nhà điều hành Trường ĐH Hùng Vương
  4. Đơn dự thi: https://cif.hvu.edu.vn/c0t15-mot-so-bieu-mau-lien-quan.htm
  5. Chi tiết liên hệ: Hotline: 0356.216.286 ; 0976195111 (Mr. Tuân)
  6. Danh sách phòng thi: https://www.facebook.com/trungtamNNTH.hvu.edu.vn
Xem thêm: