Thông báo Lịch thi Ngoại ngữ- Tin học tháng 4/2021

Cập nhật:

Thông báo Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và Chứng nhận năng lực ngoại ngữ tháng 4/2021

  1. Thời gian thi:  Ngày 18/4/2021
  2. Địa điểm thi: Nhà điều hành Trường ĐH Hùng Vương
  3. Chi tiết liên hệ: Hotline: 0356.216.286 ; 0976195111 (Mr. Tuân)
  4. Danh sách phòng thi: https://www.facebook.com/trungtamNNTH.hvu.edu.vn 
Xem thêm: