Thông báo Lịch thi Ngoại ngữ- Tin học tháng 1/2021

Cập nhật:

Thông báo Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và Chứng nhận năng lực ngoại ngữ tháng 1/2021

  1. Thời gian thi:  Thứ 7, ngày 16/01/2021
  2. Địa điểm thi: Nhà điều hành CS Việt Trì
  3. Chi tiết liên hệ: 0978275478 (cô Mai Huyền) ; 0976195111 (thầy Tuân)
  4. Danh sách phòng thi: https://www.facebook.com/trungtamNNTH.hvu.edu.vn