Thông báo Lịch thi Ngoại ngữ- Tin học tháng 3/2020

Cập nhật:

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực Ngoại ngữ và chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 3 năm 2020

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học, trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ và chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 3 năm 2020, cụ thể như sau:

  1. Thời gian thi:  Ngày 28/3/2020;  Tiếng Anh từ 7h-10h ; Tin học từ 9h-11h
  2. Địa điểm thi: Nhà điều hành CS Việt Trì

 

Buổi

Thời gian

Môn thi

Hình thức thi

Số phòng thi

Số thí sinh

Địa điểm thi

Sáng

7h00-10h00

Tiếng Anh bậc 2

(4 kỹ năng)

TL + VĐ

02

53

Phòng 214, 216

9h00-11h00

ƯD CNTT CB

TN + TH

03

56

Phòng 204, 214, 216