Thông báo Lịch thi Ngoại ngữ- Tin học tháng 11/2019

Cập nhật:

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực Ngoại ngữ và chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 11 năm 2019

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học, trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc) và chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 11 năm 2019, cụ thể như sau:

  1. Thời gian thi:  Ngày 23-24/11/2019
  2. Địa điểm thi: Nhà điều hành CS Việt Trì
  3. Danh sách phòng thi