Thông báo Lịch thi Ngoại ngữ- Tin học tháng 5/2020

Cập nhật:

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực Ngoại ngữ và chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 5 năm 2020

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học, trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ và chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 3 năm 2020, cụ thể như sau:

  1. Thời gian thi:  Ngày 30/5/2020
  2. Địa điểm thi: Nhà điều hành CS Việt Trì
  3. Danh sách phòng thi