Thông báo Lịch thi Ngoại ngữ- Tin học tháng 11/2020

Cập nhật:

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực Ngoại ngữ và chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 11 năm 2020

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học, trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ và chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau:

  1. Thời gian thi:  Ngày thứ bảy, 28/11/2020
  2. Địa điểm thi: Nhà điều hành CS Việt Trì
  3. Chi tiết liên hệ: 0978275478 (cô Mai Huyền) ; 0976195111 (thầy Tuân)
  4. Danh sách phòng thi: https://www.facebook.com/trungtamNNTH.hvu.edu.vn