Các khoá học Ngoại ngữ, Tin học

Cập nhật:

Trung tâm liên tục tuyển sinh các khoá học Ngoại ngữ, Tin học cho mọi đối tượng có nhu cầu:

1. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

2. Khóa học TOEIC, IELTS

3. Khoá học Tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Việt

4. Tiếng Anh dành cho trẻ em

5. Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

6. Tiếng Anh chuẩn đầu ra (SV ĐHHV)

 

Mọi chi tiết liên quan đến khoá học, vui lòng liên hệ: Cô Ninh: 0978.004.389; Cô Thìn 0919.683.551 Email: trungtamnnth@hvu.edu.vn; Hotline: 0976.715.138

 

Xem thêm: , ,