Lịch thi

Lịch thi TOEIC , TOELF

Thông báo lịch thi TOEIC, TOELF

- Tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản.

- Tổ chức đào tạo tiếng Anh theo khung tham chiếu ngoại ngữ (A2, B1, B2, C1).

- Đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B, C; Tiếng Trung trình độ A, B.