Thông báo Lịch thi và Phòng thi Ngoại ngữ- Tin học tháng 10/2019

Cập nhật:

Thông báo Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và Chứng nhận năng lực ngoại ngữ tháng 10/2019

- Thời gian thi:  13h30, Thứ 7, ngày 26/10/2019

- Địa điểm thi: Nhà điều hành CS Việt Trì

Danh sách dự thi xem tại đây

hoặc https://www.facebook.com/trungtamNNTH.hvu.edu.vn