TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THEO KHUNG 6 BẬC VN

Cập nhật:

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THEO KHUNG 6 BẬC VN

Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với ĐH Thái Nguyên tổ chức các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ năng lực Tiếng Anh theo khung 6 bậc dành cho Việt Nam (chứng chỉ có phạm vi toàn quốc).

- Thời gian nhận đăng ký: Từ 01/6/2020 đến 10/6/2020.
- Thời gian kiểm tra đầu vào: Ngày 13/6/2020
Các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có nhu cầu tham gia bồi dưỡng, thi chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1-5 (từ A1 đến C1) vui lòng liên hệ:
Trung Tâm Ngoại ngữ-Tin học, Trường Đại học Hùng Vương
Phòng 101, 102 - Nhà Hành chính hiêụ bộ, Trường ĐH Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ.
Điện thoại: 0356.216.286 ;  0978.043.389 (Bà Ninh), 0981.755.575 (Bà Minh).
Chi tiết thông báo
Xem thêm: ,